Bikini Innerwear Shop


Any changes about this business? Contact us.
Address
Inside mall The Plaza, Nightbazar, 110/1 Changklan Road, Chiang Mai
Phone
+66 (0)9328696971
Line Id
bikinicm
Coordinates
18.7861021, 99.0005773

More info

Boutique shop specialized in bikini wear
OPEN: 11:00 - 21:00 every day

Map

Bikini Innerwear Shop photos

Bikini Innerwear Shop

If you want to add a comment for Bikini Innerwear Shop

Login or Create an account


Thanida Posted on August 05, 2018 at 07:03:50
ขณะนี้ร้านบิกินี่ ได้ย้ายสถานที่จากสันติธรรม ไปที่ห้าง เดอะพลาซ่า เอ้าท์เลทมอลล์ ย่านไนท์บาร์ซ่า (รร.เชียงอินทร์เก่า)
การเดินทางมาสะดวกโดยตรงมาตามถนนเมนไนท์บาร์ซ่า สังเกตฝั่งขวามือจะมีร้านบาจา ร้านบูท ร้านบิกินี่จะอยู่เลยมานิดเดียว เข้าประตูห้างก็จะเจอร้านใกล้ประตูทางเข้าเลยค่ะ (ถ้ามาไม่ถูกโทร 093-28696971 หรือ Line : bikinicm) ขอบคุณค่ะ

Other businesses in this area